ซองดูดความชื้นในกล่องเก็บลิ้น Rico Reed Vitalizer Humidipak

300.00 ฿

Compare

love it, share it

Product Description

Rico Reed Vitalizer Humidipak ซองดูดความชื้นในกล่องเก็บลิ้น ; เป็นตัวควบคุมความชื้นแบบสองทาง ป้องกันลิ้นบิดเบี้ยว ผิดรูป และให้คงสภาพในทุกสภาพอากาศ ใช้ได้นาน 45-60 วัน

Reed Vitalizer offers maintenance-free reed storage. The patented Humidipak technology uses two-way humidity control to prevent warping and keep your reeds stable in any weather conditions. Reed Vitalizer Humidity Control Packs will last 45-60 days. When the pack becomes hard, simply discard and replace with a new pack. Reed Vitalizer is offered in three relative humidity levels, for various needs: 58% (stable storage), 73% (requires minimal wetting), and 84% (ready to play).

  • Also available in single refill packs
  • Available in three levels of relative humidity
  • Prevents warping and reed damage
  • Keeps reeds stable in various climates