สายเชลโล D’Addario Prelude Cello String Set, 4/4 Scale, Medium Tension

2,400.00 ฿

Compare

love it, share it

Product Description

สายเชลโล D’Addario Prelude Cello String Set, 4/4 Scale, Medium Tension

สายเชลโลรุ่นพรีลูดผลิตโดยใช้แกนโลหะแบบโซลิด , ไม่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น , ให้การตอบสนองต่อคันชักดีเยี่ยม , ให้เสียงที่อุ่นที่สุดในราคาที่พอซื้อหาได้ของสายแบบแกนโลหะโซลิด , เป็นรุ่นที่ครูเลือกใช้ให้นักเรียน เพราะการผสมผสานระหว่างโทนเสียงที่อุ่น, ความทนทาน, และราคา

Prelude cello strings are manufactured using a solid steel core. Unaffected by temperature and humidity changes, they have excellent bow response. Prelude strings have the warmest sound available in an affordable, solid steel core string design. Prelude is the educator’s preferred choice for student strings due to their unique blend of warm tone, durability, and value.

Scaled to fit 4/4 size cello with a playing length of 27 1/2 inches (700mm), these medium tension strings will allow for greater projection and volume potential. The J1011A aluminum wound A string performs at a slightly lower tension than the nickel wound A string, giving it easier bow response and a larger string diameter.

  • 4/4 size cello with a playing length of 27 1/2 inches (700mm)
  • Medium tension
  • Solid steel core optimized to create the warmest-sounding student strings available
  • Educator’s preferred choice for student strings due to their unique blend of warm tone, economy, and durability
  • All D’Addario strings are designed, engineered and manufactured in the USA to the most stringent quality controls in the industry

Prelude Cello Strings Tension Chart

Set Note Core/Winding
Playing Length (mm-in.)
1/8M
480 – 18 7/8
1/4M
545 – 21 1/2
1/2M
600 – 23 5/8
3/4M
650 – 25 1/2
4/4L
700 – 27 1/2
4/4M
700 – 27 1/2
4/4H
700 – 27 1/2
J1011 A-La Steel/Nickel 20 26 27 30 34 36.5 37.1
J1011A A-La Steel/Aluminum 29.3 31.8 35.2
J1012 D-Ré Steel/Nickel 17.1 20.8 23.5 26.5 27 30 32
J1013 G-Sol Steel/Nickel 16.5 21 25 26.5 26 29 31
J1014 C-Do Steel/Nickel 16 21 24 26.5 26 28 30.4