CMC Drum Throne with Backrest เก้าอี้กลองชุดมีพนักพิงเบาะกลม

5,000.00 ฿

Compare

love it, share it

Product Description

CMC Drum Throne with Backrest เก้าอี้กลองชุดมีพนักพิงเบาะกลม

เก้าอี้กลองชุดแบบ เบาะกลม หนา มีพนักพิงหลัง เป็นระบบเกลียวหมุน และล็อค แข็งแรงทนทาน หากคุณได้ลองแล้วคุณจะรู้ว่ามันนั่งสบายขนาดไหน