CMC Cowbell Small คาวเบลล์ เล็ก พ่นดำ

500.00 ฿

Compare

love it, share it

Product Description

CMC Cowbell Small คาวเบลล์ เล็ก พ่นดำ

คาวเบลล์ (Cowbell)
คือเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ พัฒนามาจาก กระดิ่งผูกคอวัว นำมาทั้งรูปร่างและชื่อ รูปทรงคล้ายกับระฆังมากกว่ากระดิ่ง ตีด้วยไม้กลอง คาวเบลล์ใช้มากในดนตรีละตินอเมริกา และดนตรีประกอบการเต้นลีลาศ คาวเบลล์ยังใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของกลองชุดอีกด้วย
*จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี