สายเบส 5 สาย SIT Powersteel Stainless steel Bass5-String Light 45-125

1,100.00 ฿

Compare

love it, share it

Product Description

สายเบส 5 สาย SIT Powersteel Stainless steel Bass5-String Light 45-125