สายรัดลิ้น แซกโซโฟนบาริโทน Kenneth BSL1 Baritone Saxophone Ligature

600.00 ฿

Compare

love it, share it

Product Description

สายรัดลิ้นเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ลิ้นแซกโซโฟนบาริโทนกระชับอยู่กับปากเป่า มีผลกับพลังเสียงที่ออกมา ช่วยให้แรงสั่นของลิ้นสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี

The ligature is the device that holds the Baritone saxophone reed to the mouthpiece.  The ligature unleashes the reed’s energy to enhance your playing experience and musical expression. To function properly, a reed must vibrate evenly from one side to the other.  This ligature is designed and formed to gracefully follow the contours of your mouthpiece for a perfect fit

Additional Information

เลือกแบบ :

แบบ 1, แบบ 2